Pris 2017

Priser pr. måned gældende frq 01-01-2018

 

Max 48 timer pr. uge

HMin pris kr.                  7722kr

Kommunalt tilskud.     5538kr

Egenbetaling.              2184kr

_______________________________________________________________

 

Prisen er incl. feriepenge, fridage m.m. og der betales i alle årets måneder.

Der betales månedsvis forud.

Det fulde beløb indsættes på min konto, senest den 1 i måneden.

Kommunalt tilskud søges via kommunens hjemmeside, en måned før opstart, hvor tilskuddet bliver sat ind på forældrenes konto, hvorefter tilskuddet samt egen forældrebetaling overføres til dagplejers konto.

Husk der er pladsgaranti til dit barn selvom dit barn går i privat dagpleje. De bliver tilbudt plads når barnet er 2 år 9 måneder.

Evt. prisregulering sker ved årsskiftet.


                                        Opsigelse:

Der er en gensidig opsigelse, gældende med 1 månedes varsel, fra den sidste hverdag i måneden. Opsigelsen skal ske skriftligt og underskrives af begge parter.

Er begge parter enige herom, kan aftalen opsiges med en kortere varsel.

Misligholdes aftalen kan jeg opsige den med dags varsel.